5u44

Krijttattoos zetten Pleegzorg in de kijker

Mechelen, Geel en Turnhout gaan samen met Pleegzorg provincie Antwerpen op zoek naar pleeggezinnen die een warme thuis willen bieden aan kwetsbare kinderen, jongeren of volwassenen die het nodig hebben. Om die zoektocht te ondersteunen, krijgen zo veel mogelijk stoepen van 15 tot 24 november een kleine make-over. Een krijttattoo kleurt tijdelijk het straatbeeld. Op die manier wil Pleegzorg inwoners op een laagdrempelige manier laten nadenken over het pleegouderschap. Iedereen met een hart voor kwetsbare kinderen en begrip voor ouders die het moeilijk hebben, kan zich opgeven om aan het begeleidingstraject te starten.