12u29

Kempense ziekenhuizen hebben ambitieuze plannen: van vijf naar drie campussen

Tegen 2040 zullen er in de Kempen nog maar drie ziekenhuiscampussen zijn, tegenover vijf nu. De twee campussen van AZ Turnhout smelten tegen 2030 samen in een nieuw eengemaakt ziekenhuis op de site van campus Sint-Jozef. Vijf tot tien jaar later worden ook de ziekenhuizen van Mol en Geel samengebracht op één grote campus. En vervolgens krijgt ook AZ Herentals een heel nieuw ziekenhuis tussen de spoorweg en de Olympiadelaan.

Dat alles staat in het regionaal zorgstrategisch plan dat het Ziekenhuisnetwerk Kempen heeft ingediend bij de Vlaamse overheid. Met dit plan benadrukken de vier Kempense ziekenhuizen dat ze in nauwe samenwerking met alle gezondheidspartners uit de regio (huisartsen, thuisverpleging, woonzorgcentra,…) samen willen bouwen aan een nog betere zorg voor de Kempense patiënt.

Nieuwe specialisaties aantrekken

Op de nieuwe campussen willen de ziekenhuizen alle basiszorg, zoals spoedafdeling, intensieve zorgen en dagziekenhuis blijven aanbieden. Daarnaast willen ze een aantal nieuwe zorgen zoals gespecialiseerde cardiochirgurgie, een PET-scan en een extra NMR-scan binnenhalen. 

De huidige vijf campussen samen hebben momenteel 1300 bedden. Dat willen ze, ondanks dat ze naar drie campussen gaan, in de toekomst met 10% uitbreiden. Om in te spelen op de veranderende behoeften van de patiënten komen er minder bedden voor pediatrie en materniteit en meer voor geriatrie, geestelijke gezondheidszorg en revalidatie. 

De vier ziekenhuizen stellen samen ruim 5800 mensen tewerk waaronder 560 artsen. Straks meer in RTV Vandaag.