13u03

Inwoners van Gompel kunnen elkaar ontmoeten in De Groene Wij

In Gompel is ‘de Groene Wij’ geopend. Hiermee heeft het Molse gehucht een mooie groene plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en kinderen naar hartenlust kunnen ravotten. Het is het resultaat van de mooie samenwerkingen binnen het project Veerkrachtige Dorpen.

De Groene Wij’ is de nieuwe naam die het dorpsteam bedacht voor de ruimte tussen de parochiezaal, de kerk en basisschool. Het grasveld onderging een hele metamorfose. Afgelopen maanden werden er een bloemenweide aangelegd, gras gezaaid, nestkastjes gehangen, een glijbaan geïnstalleerd en zitbanken geplaatst. Dit was na de aanleg van de paden en de speelelementen de laatste stap in de heraanleg van het plein. De grote bomen zijn aangeplant, de kleinere exemplaren en de struiken bij de speelheuvel worden in het najaar aangeplant. Zodra het gras voldoende gegroeid is, kan het terrein ook effectief ingespeeld worden.

De heraanleg werd mede mogelijk gemaakt met steun van LEADER Provincie Antwerpen en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. De realisatie kwam tot stand dankzij een nauwe samenwerking tussen het gemeentebestuur, Het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, RURANT, Provincie Antwerpen en geëngageerde inwoners en organisaties uit het gehucht.