7u13

Inwoners Beerse denken mee na over nieuw overstromingsgebied Laarbeek

Een veld tussen de Heiberg en de Eikenstraat in Beerse is gekend als overstromingsgebied. Bij hevige regen kan de Laak overstromen en komt het veld en soms zelfs de straat onder water te staan. Dat probleem wil de gemeente nu oplossen door bufferbekkens en extra beekjes aan te leggen in dit braakliggend terrein. Op die manier willen het voldoende waterberging voorzien in tijden van hevige regenval. Daarnaast kan het gebied ook dienen als park voor buurtbewoners. De inwoners van Beerse mochten eerder al aan de hand van een online bevraging hun mening geven over de invulling van het gebied. Na een eerste participatieraad in oktober krijgen de inwoners vanavond opnieuw de kans om een eigen inbreng te doen. Met alle verworven input gaat een studiebureau dan vanaf 2020 aan de slag om de ontwerpscenario’s te onderzoeken op haalbaarheid en impact. Straks meer in RTV Vandaag.