9u52

Hoogstraten laat inwoners meedenken over ruimtelijk beleidsplan

De stad Hoogstraten is bezig met het opstellen van een nieuw ruimtelijk beleidsplan. Bij die uitwerking spoort de stad haar inwoners aan om actief mee te denken en ideeën aan te brengen.

Inwoners kunnen meedenken

De stad rekent op de expertise en persoonlijke ervaringen van haar inwoners.

“Het zijn onze inwoners die Hoogstraten vanbinnen en vanbuiten kennen en hun ideeën en bedenkingen over ruimte en leefomgeving worden dan ook sterk geapprecieerd. Aan de hand van een aantal participatieacties nodigen we hen uit om mee na te denken over ons ruimtelijk beleid”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Michel Jansen.

Fietsroute

Tot en met 19 september kunnen inwoners via een fietsroute mee nadenken over het ruimtelijk beleidsplan.

De route gaat langs gekende en minder gekende plekjes in de stad. Op elk van die plekken hangt een affiche met daarop een stelling. Inwoners kunnen over die stelling hun mening en ideeën geven via het digitaal participatieplatform van de stad www.denkmee-hoogstraten.be.

Degene die liever niet op de fiets springen, kunnen alle stellingen op het participatieplatform terugvinden en die daar ook rechtstreeks invullen.

Workshop

In het najaar van 2021 volgen twee workshops, waarbij de Hoogstratenaren in gesprek kunnen gaan met medewerkers van de stad. Deze gaan door op 20 en 28 oktober.

 

FOTO'S: stad Hoogstraten