16u50

Hoogstraten breekt uit

Hoogstraten breekt met de verharding aan de Vrijheid. Op de parkeerstrook worden de boomspiegels vergroot en beplant. Enerzijds om winst te maken op gebied van biodiversiteit en weerbaarheid tegen de klimaatverandering, en anderzijds om groene rustpunten te creëren in het kernwinkelgebied. Het aantal beschikbare parkeerplaatsen op de Vrijheid blijft wel behouden.

De lindebomen op de Vrijheid maken sinds 19 april 1955 deel uit van het beschermd cultuurhistorisch landschap “Gekandelaarde Lindendreef Vrijheid”. De stad is als eigenaar en beheerder van de bomen verantwoordelijk voor het behoud ervan. Ze mogen dus niet zomaar gekapt worden, maar moeten ook voldoende groei- en overlevingskansen krijgen.

In de praktijk blijkt dat de bomen lijden onder de parkeerdruk. Hun wortels geraken moeilijk aan zuurstof omdat de kasseien en de bodem sterk verdicht zijn. Bovendien sijpelt er door deze verdichting weinig water in de grond. Er is dus meer ruimte nodig voor de boomwortels. Daarom worden de boomspiegels onthard en de vrijgekomen ruimte ook aangeplant.

Ook op andere locaties in Hoogstraten maakt verharding plaats voor groen. Onlangs werd in Minderhoutdorp ter hoogte van de kruispunten met de Schoolstraat en de Venhoefweg verharding weggenomen om de zichtbaarheid van de oversteekplaatsen te vergroten.