15u04

Het Imeldaziekenhuis blijft patiënten opvolgen

Naar aanleiding van de corona-maatregelen werden anderhalve maand geleden alle niet dringende behandelingen in het Imeldaziekenhuis in Bonheiden opgeschort. Sindsdien werden voor chronische patiënten heel wat initiatieven opgestart zodat ook zij verder kunnen opgevolgd en begeleid worden. Zo worden telefonische consultaties georganiseerd voor de IBD (Inflammatoire darmziekten) patiënten, door de reumatologen en voor patiënten met MS. Voor patiënten met hartfalen en de dienst fysische geneeskunde doen de artsen teleconsultaties. Op die manier wordt het contact behouden met patiënten én kan, waar nodig, worden bijgestuurd of geholpen in hun behandeling.

Teleravalidatie

De dienst Cardiale revalidatie is sinds de sluiting van haar dienst gestart met het via mail doorgeven van tips aan patiënten. Daarnaast werd onmiddellijk een dagelijkse infolijn opgestart waarop patiënten met hun vragen en bezorgdheden terecht kunnen. In telefonisch overleg met de kinesisten van het team worden individuele trainingsschema’s met patiënten besproken. De dienst is ondertussen ook gestart met telerevalidatie: aan de hand van ondersteunende filmpjes krijgen patiënten informatie en voorbeelden van oefeningen. 

Levering diabetesmateriaal

Ook het diabetesteam van het Imeldaziekenhuis heeft niet stil gezeten. De meeste consultaties zijn vervangen door digitale of telefonische afspraken. Diabetespatiënten kunnen de informatie van hun sensor/bloedglucosemeter of insulinepomp uploaden in digitale platforms. De artsen en diabeteseducatoren interpreteren en evalueren de data en geven aangepast advies via een video- of telefonsch consult. Materiaal wordt indien nodig aan huis geleverd.