8u15

Het clickt in Hoogstraten

Hoogstraten bindt de strijd aan tegen pesten en ondertekende het charter ‘Samen tegen pesten in Hoogstraten’. De stad werkt hiervoor samen met scholengemeenschap Markdal, lokale politie Noorderkempen, het JAC en de Opvoedingswinkel. In de flyer ‘Het clickt in Hoogstraten’ is er speciale aandacht voor cyberpesten. Fenomenen als setting, grooming, catfish en sextortion worden belicht. De flyer heeft de vorm van een smartphone. Deze ‘het-clickt-telefoon’ wil zowel de jongeren als ouders de weg wijzen naar meer info en hulp. Deze flyer zal worden verspreid via de scholen, jeugdverenigingen, ... Verder is er binnen scholengemeenschap Markdal een werkgroep mediawijs opgericht en wordt voor de scholen een mediabox samengesteld met boeken en educatieve materialen. Tot slot kunnen ouders of opvoeders zich opgeven voor een sessie ‘Als kleine kinderen groot worden’.