3u41

Herstelwerken in de Most-Keiheuvel

Agentschap voor Natuur en Bos voert de komende maanden een aantal grootschalige werken uit in de Most-Keiheuvel in Balen. De werken zullen in twee fasen uitgevoerd worden. Het is de bedoeling om alle bomen voor het broedseizoen te verwijderen en met de plagwerken van start te gaan. Vanaf 31 maart tot 1 september wordt er niet gewerkt. Dieren krijgen dan de kans om in alle rust te broeden. Bovendien wordt de recreatie in de zomermaanden niet gehinderd. Vanaf 1 september worden de plagwerkzaamheden voortgezet.