20u28

Gratis hulp voor kwetsbare kinderen en jongeren wordt verlengd

In Mechelen loopt een project waarbij kwetsbare kinderen en jongeren snel, gemakkelijk en gratis beroep kunnen doen op een psycholoog en dus niet op een wachtlijst terechtkomen. Die snelheid is essentieel om te voorkomen dat problemen erger worden. Het project wordt al zeker met een jaar verlengd.

Al 40 kinderen en jongeren geholpen

Kunnen zijn wie je bent, het is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. De wachtlijsten voor jongeren die psychosociale hulp zoeken, kleuren in Vlaanderen donkerrood. Het aanbod aan psychologen en therapeuten is op vele plaatsen misschien toereikend, maar vaak niet betaalbaar. Voor heel wat jongeren, vooral uit de meest kwetsbare gezinnen, komt noodzakelijke hulp daardoor te laat. Met alle gevolgen vandien.

Daar wilde Stad Mechelen iets aan doen. Sinds september zijn zo’n zevental psychologen aan de slag. De stad betaalt de consultaties en daar staat geen limiet op: zoveel als nodig”, vertelt schepen van welzijn Gabriella De Francesco. Op die manier wordt dus ook gewerkt aan de wachtlijsten, want elke jongere die preventief geholpen wordt, hoeft geen verdere hulp.

Tot nu toe werden op deze manier bijna 40 kinderen en jongeren tussen de 7 jaar en 18 jaar geholpen. De leerlingen worden toegeleid via een trajectbegeleider van het CLB en toegewezen aan één van de psychologen. Een samenwerking die bijzonder vlot en snel verloopt. Het aantal contactmomenten varieert van één tot meer dan tien.