13u14

Gouverneur vernietigt aankoop van gebouw door stad Hoogstraten

Gouverneur Cathy Berx heeft de aankoop van een pand aan de Heilig Bloedlaan 244 door de stad Hoogstraten vernietigd. Oppositiepartijen CD&V en Anders hadden klacht ingediend tegen de buitensporig dure aankoop.

Het stadsbestuur keurde op de gemeenteraad van 23 november 2020 de aankoop van het pand goed voor 1.500.000 euro, zo’n 600.000 euro boven de geschatte waarde. 1.115.000 euro zou dadelijk betaald worden en daar bovenop kreeg de huidige eigenaar nog negen jaar de handelshuur van 44.000 euro/jaar.

De CD&V-fractie stelde tijdens diezelfde raad dat het genoodzaakt was om hierover een klacht in te dienen omdat volgens hen het hele dossier getuigt van onbehoorlijk bestuur. Naast CD&V legde ook de fractie Anders én een inwoner van de stad Hoogstraten een klacht neer bij de gouverneur. Haar diensten onderzochten de klachten ten gronde en stelden vast dat hun  argumentatie zowel op vlak van het wettelijk handelen, als op vlak van het buitensporig aankoopbedrag klopt. Daarop vernietigde de gouverneur de aankoop.