23u18

Geel zoekt nieuwe stadsdichter

De eerste stadsdichter van stad Geel, Maarten Vanhoof, geeft in 2023 de fakkel door aan een nieuwe stadsdichter. Om een even gedreven kandidaat te vinden, lanceert de stad opnieuw een wedstrijd waar Gelenaren met dichterlijk talent zich voor kunnen inschrijven. Deelnemers zullen hun gedichten voorleggen aan een jury en het college van burgemeester en schepenen. De stad maakt de winnaar bekend op Gedichtendag, 26 januari 2023.

6 gedichten

Het stadsbestuur stelt de stadsdichter aan voor een periode van twee jaar. Hij schrijft (minstens) zes gedichten verspreid doorheen het jaar. Het bestuur bepaalt het onderwerp van twee gedichten. De overige vier zijn vrij in te vullen en de vorm van het gedicht is vrij te bepalen. De gedichten van de stadsdichter hebben betrekking op Geel, haar inwoners, actuele ontwikkelingen in de stad of opvallende gebeurtenissen.

Kandidaten leveren vier gedichten af vóór 1 oktober 2022 aan cultuur@geel.be. Twee van de vier gedichten moeten iets te maken hebben met Geel of met je motivatie om stadsdichter van Geel te worden.