12u16

Geel krijgt nieuwe welzijnscampus van 5 miljoen euro

Enkele weken geleden gaf de Vlaamse overheid groen licht voor de bouw van de Welzijnscampus in Geel. De Welzijnscampus Geel is een gezamenlijk bouwproject van CAW De Kempen en stad Geel en zou zo’n 5 miljoen euro kosten. De nieuwbouw komt op de site van Den Echo aan de Diestseweg. De hoofdingang komt langs de kant van de nieuw aan te leggen woonwijk Wijdbosch. Begin februari begint de sloop van het oude gebouw van Den Echo. De nieuwbouwwerken starten midden dit jaar. Het CAW wil de Welzijnscampus in de zomer van 2021 in gebruik nemen. In het op te trekken gebouw kunnen mensen die problemen ondervinden in o.a. relaties, opvoeding of huisvesting terecht, net als slachtoffers en daders van geweld. Ook de bestaande Geelse werkingen van CAW De Kempen krijgen er een onderdak. Zo verhuizen onder meer de jongerenwerking (JAC) en de onthaal- en begeleidingsteams naar de nieuwbouw. Dit geldt ook voor de residentiële opvang, hier zorgen ze voor tijdelijke huisvesting voor dak- en thuislozen.