14u06

GBS Hulshout dicht tot 1 februari

De Gemeentelijke basisschool in Hulshout gaat dicht na coronabesmetting. Vandaag is de crisiscel opnieuw bijeengekomen om de situatie in de gemeentelijke basisschool in Hulshout te bekijken. Op basis van nieuwe evoluties in de besmetting en op aanbeveling van het Agentschap Zorg & Gezondheid en de artsen van de Eerstelijnszorg, is er besloten om uit voorzorg de vestiging Strepestraat van de school te sluiten, al zeker tot en met maandag 1 februari, dat laat de gemeente Hulshout weten.

Alle leerlingen en het personeel van de vestiging Strepestraat kunnen morgen getest worden.De vestiging Grote Baan blijft open. Momenteel zijn daar geen besmettingen gekend. De situatie in deze vestiging wordt zeer nauw opgevolgd.

Alle ouders, zowel van de vestiging Strepestraat als Grote Baan, ontvangen in de loop van de avond concrete informatie van de school. 

Nadat eerder al het 4de en 5de leerjaar van de Gemeentelijke Basisschool in Hulshout in quarantaine moest, moesten nu ook de kinderen en leerkrachten van het 2de leerjaar in afzondering. Uit een grootschalige test afgelopen weekend was gebleken dat 1 leerling van het tweede leerjaar besmet is met het coronavirus. Eerder waren er ook al besmettingen bij enkele vierde- en vijfdeklassers. Daar ging het om de Britse variant van het virus.