6u48

Eerste schooldag: opgelet kinderen opnieuw naar school

Vele kleuters, kinderen en tieners gaan na twee maanden zomervakantie opnieuw naar school. Voor de leerkrachten en ander onderwijspersoneel start ook het nieuwe schooljaar. En zoals elk jaar gaan de agenten van de politiezones ook bij het nieuwe schoolbegin zichtbaar aanwezig zijn op de routes van en naar de scholen. De politie let extra op te snel rijden, correct parkeren, gordeldracht, gsm-gebruik, het respecteren van de voorrangsregels, het rijgedrag van fietsers en het respecteren van de aanwijzingen van de gemachtigd opzichter. In het begin zullen ze raadgevend of vermanend optreden. Daarna zullen ze ook verbaliserend optreden.