19u01

Dierenasiel Mechelen zet adoptie verder

Dierenasiel Mechelen zet zijn diensten voor opvang, het verzorgen en adoptie van dieren verder. Het asiel is wel gesloten voor het publiek en de vrijwilligers. Maar de adopties kunnen tijdens de week blijven doorgaan. Ook nu blijft de toestroom aan dieren aanzienlijk en de capaciteit van opvang, maar ook van verzorging, is beperkt. Deze regeling geldt al minstens tot 5 april.