9u26

De Zandloper in Rauw dicht tot 3 februari, dubbele test voor alle leerlingen

De lagere school van De Zandloper in Rauw gaat volledig dicht tot en met woensdag 3 februari. Om de virusuitbraak in de school zo snel mogelijk onder controle te krijgen, worden alle leerlingen vandaag voor een eerste keer preventief getest. Een tweede test volgt zeven dagen later. Deze moeilijke beslissing werd maandagnamiddag genomen na overleg met de gemeentelijke crisiscel, de schooldirectie, het CLB en het Vlaamse Agentschap Zorg & Gezondheid.

5 extra besmettingen

Tijdens de versnelde testing van een 50-tal leerlingen en leerkrachten zondagavond 24 januari zijn opnieuw vijf extra besmettingen bij leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar. Dit brengt het totale aantal besmettingen in de school op 16. Daarnaast zijn er ook bij een aantal ouders van leerlingen besmettingen vastgesteld, waardoor er sprake is van een grote schoolcluster en meerdere gezinsclusters.

Uit de resultaten van de PCR-testen blijkt ook dat sommige leerlingen besmettelijker zijn dan anderen. Deze variëteit in viral load geldt eveneens voor de vijf bijkomende besmettingen. Ook bij deze extra besmettingen werden er geen indicaties aangetroffen dat het in Rauw om buitenlandse varianten gaat. 

Maatregelen om verspreiding te stoppen

Verregaande maatregelen zijn noodzakelijk om de snelle verspreiding van het virus in Rauw kordaat te stoppen. De school stelt alles in het werk om afstandsonderwijs te organiseren. 
Omdat bijzonder veel leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar jongere broertjes en zusjes hebben in het eerste, tweede en derde leerjaar, werd maandagnamiddag beslist om de volledige lagere school gesloten te houden tot en met minstens woensdag 3 februari. Besmettingen worden binnen het gezin bijzonder snel doorgegeven, waarna ook het besmettingsrisico sterk verhoogt in andere klassen. Deze beslissing betekent dat alle 170 leerlingen van de lagere school en alle leerkrachten als hoogrisicocontact geïdentificeerd worden én in thuisquarantaine moeten blijven.

Een tweede test wordt in overleg met het Agentschap Zorg & Gezondheid afgenomen op dinsdag 2 februari, wat bijkomende zekerheid biedt om te beslissen voor de periode na 3 februari. Naast de beslissing voor de school vraagt de gemeentelijke crisiscel aan alle lokale verenigingen in Rauw (sport, cultuur, jeugdbeweging,…) om hun werking voor -12-jarigen tijdelijk stop te zetten. De kleuterschool blijft wel open, aangezien deze een fysiek gescheiden werking heeft.