9u20

Bornem past proefopstelling Boomstraat/Kloosterstraat aan

De gemeente Bornem past de proefopstelling ter hoogte van kruispunt Boomstraat/Kloosterstraat aan. De aanpassing komt er op vraag van de lokale handelaars. Zij hadden heel wat kritiek op de proefopstelling die begin juli werd ingevoerd.

Het verkeer aan het einde van Boomstraat kan opnieuw naar parking Achterweidestraat en parking abdij rijden. Daarvoor verdwijnen de Groene paaltjes aan de rechterzijde van de huidige knip gedeeltelijk zodat een beperkte doorgang naar rechts mogelijk wordt. Er komt een hoogtebegrenzing op 2,10 m. Zo kunnen zwaar verkeer en hogere bestelwagens geen misbruik maken van deze aanpassing. De Sint-Amandsesteenweg - Kloosterstraat blijft de hoofdweg en behoudt de voorrang op het verkeer uit de Boomstraat. Er komen een stopbord en een stopstreep in de Boomstraat. De nieuwe situatie wordt eind december geëvalueerd.
 

Verkeerlichten aangepast

Eerder werden ook al de verkeerslichten van het kruispunt tussen de Barelstraat en de Absveldstraat opnieuw ingeschakeld. De lichten werden uitgeschakeld voor een vlottere doorstroming, maar daar kwam veel reactie op vanuit de oppositie. Ook volgens buurtbewoners was de plek levensgevaarlijk zonder verkeerslichten.

De proefopstellingen kaderen in de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan voor de gemeente Bornem. Dat wordt de volgende maanden verder uitgewerkt.