2u57

Bonheiden scoort beter dan gemiddeld in Fietsbarometer

De gemeente Bonheiden werd in 2018 Vlaamse fietsgemeente. Het fietsstratennetwerk, fietsacties, slimme borden, en kermisdukaten voor jonge fietsers lagen aan de basis van deze titel.

Dit positief fietsbeleid heeft een gunstige invloed op de cijfers van de provinciale Fietsbarometer. Met een eindscore van 6,2/10 scoort de gemeente beter dan het provinciale gemiddelde. En dit zowel zowel op breedte van de fietspaden (7,7/10), de tussenbreedte tot de rijweg (8,2/10) als trilcomfort (4,5/10). 

 

Toch toont de provinciale Fietsbarometer nog werkpunten. De Weynesbaan-Tinstraat, in beheer van de gemeente, scoort slechts 3,2/10. Dit is een tweerichtingsfietspad zonder afscheiding langs een rijweg waar gemotoriseerd verkeer 70 km/uur mag rijden. Volgens schepen Bart Vanmarcke is de veilige heraanleg gepland.

Voor de Muizensteenweg en de Korte Dreef adviseert de provincie Antwerpen een grondige studie om deze route vanuit fietsersperspectief te herzien. Ook het fietspad in Dorp, door het centrum van Bonheiden, mag zeker breder gemaakt worden. Ook hier staan zijn op termijn ingrepen op de planning.