19u55

Beyerse Velden: dubbel zoveel woningen als wat provincie voorziet

Buurtbewoners in Lier houden al weken een protestactie tegen extra bebouwing in hun wijk. Op een braakliggend terrein aan de Beyerse Velden wil een projectontwikkelaar tientallen woningen en appartementen bouwen. Daarvoor vroeg hij een stedenbouwkundig attest aan. Maar de buurt wil koste wat kost het laatste stukje groen behouden.

Stedenbouwkundig attest

Projectontwikkelaar Palaris vroeg een stedenbouwkundig attest aan voor de ontwikkeling van de Beyerse Velden. Daarbij valt op dat het voorziene aantal wooneenheden hoger is dan wat het provinciale ruimtelijk uitvoeringsplan  voorschrijft.

“In dat PRUP vinden we een richtlijn terug van 40 wooneenheden per hectare voor het reeds ontwikkelde Arendspark en de Beyerse Velden samen. Het stedenbouwkundig attest lijkt die richtlijn handig te willen omzeilen door enkel over de 54 voorziene wooneenheden op de Beyerse Velden te spreken”, zegt gemeenteraadslid Evi Van Camp (CD&V).

“De enige correcte berekening is echter de optelsom van de 40 al gebouwde eenheden van het Arendspark én de 54 eenheden van de Beyerse Velden: een totaal van 94 wooneenheden en een woondichtheid van bijna 80 eenheden per hectare. Dat is zomaar even het dubbele van hetgeen het PRUP voorschrijft”, voegt ze toe.

Signaalgebied

CD&V-Fractieleider Stijn Coenen heeft zijn bedenkingen bij de omgeving dat de provincie Antwerpen afbakende als zogenaamd signaalgebied.

“Sommige gebouwen staan bijna letterlijk tegen bestaande gebouwen en percelen, het aantal voorziene bouwlagen strookt niet met de naaste omgeving, er wordt een groot aantal parkeerplaatsen voorzien en openbaar groen is nog nauwelijks terug te vinden. Ook de waterproblematiek blijft ons beroeren.”

Afscheidnemend schepen Marleen Vanderpoorten laat weten dat het schepencollege nog geen beslissing heeft genomen. Dat volgt waarschijnlijk in september.