23u12

Beerse wil eigen gebouwen duurzaam maken

De gemeente Beerse wil haar eigen gebouwen tegen 2045 volledig koolstofneutraal maken. Dat wil zeggen: geen uitstoot meer van aardgas of stookolie. Daarom maakt de gemeente in 2022 een plan op voor de 60 gemeentelijke gebouwen met daarin ook de plannen om deze duurzamer te maken. Ook de aanleg van een warmtenet wordt onderzocht.

Meer groen

De gemeente wil ook de waterproblematiek aanpakken en gaat samen met Fluvius een hemelwaterplan opmaken. De bedoeling is zo weinig mogelijk nieuwe verharding en overbodige verharding te vervangen door groenzones.