16u31

Balense school is 'School tegen pesten' 2015

De Vrije Basisschool Centrum in Balen heeft van kinderen en jongerenzender de award 'School tegen Pesten' gekregen. Het is nog maar de derde school die de eretitel in ontvangst mag nemen. Er zijn gezamelijke activiteiten met de hele school om pestgedrag te voorkomen, maar ook per klas nemen de juffen en meesters zelf initiatieven om kinderen respectvol met elkaar te leren omgaan.
insluiten