1u16

35 000 euro om schoolomgevingen veiliger te maken

De gemeente Puurs-Sint-Amands krijgt een kleine 35 000 euro van de Vlaamse overheid om de schoolomgevingen veiliger te maken. Het geld gaat bijvoorbeeld naar de aanleg van zogenoemde rijbaankussens die het verkeer afremmen of gevleugelde zebrapaden. Een gevleugeld zebrapad is tot driemaal breder dan een gewoon zebrapad en moet de kans op dodehoekongevallen verkleinen. De investeringen gebeuren aan 10 basisscholen. De werken zouden binnen een half jaar uitgevoerd moeten kunnen worden.
insluiten