15u12

2.000 m² akkerland in Postel wordt bloemrijke fauna-akker

Het Agentschap voor Natuur en Bos gaat in Postel maar liefst 72.000 m² akkerland inzaaien met allerlei granen en kruiden. Het gaat om akkerlanden in de (topografische) omgeving van het mooie natuurgebied De Wurft/Nieuwland ten westen van de openbare weg Postel (N136).

De akkers worden ingezaaid met een mengsel van haver, zomergerst, zomertarwe, zomerspelt, wintertarwe, boekweit, luzerne, wilde cichorei, wilde korenbloem, wilde klaproos en een lage variant van de zonnebloem. De volgende maanden zullen deze fauna-akkers allerlei dieren aantrekken waaronder akkervogels, bijen, hommels, vlinders, reeën,…

De akker is niet goed zichtbaar vanaf een wandelpad of de gewestweg Postel (N136). Vanaf 2023 hoopt Natuur en Bos ook op een voor recreanten goed zichtbare plaats een fauna-akker aan te leggen.