12u12

189 nieuwe Mechelaars

Voor 189 Mechelaars was het vandaag een bijzondere dag. Allemaal hebben ze officieel hun inburgeringsattest gehaald en dat betekent dat ze van Mechelen nu hun nieuwe thuishaven kunnen maken. Als teken van erkenning overhandigde het bestuur aan ieder van hen een oorkonde. Dat gebeurde tijdens een plechtig moment in het Predikheren.