Partnerartikel

Wat zijn de gevolgen van het versneld afschaffen van de premie op de thuisbatterij?

maa 21 Nov 2022
Recent maakte de Vlaamse regering bekend de premie op thuisbatterijen versneld af te bouwen en uiterlijk 31 maart volledig te laten stoppen. Wat zijn de directe en indirecte gevolgen van het afschaffen van deze thuisbatterij premie? We delen een prognose in dit artikel. Wat in ieder geval duidelijk is: de markt die net op gang begon te komen - die van de thuisbatterij - zal zich binnenkort weer moeten aanpassen aan de nieuwe realiteit.

Minder thuisbatterijen in 2023?

De premie voor thuisbatterijen in Vlaanderen wordt versneld afgebouwd. Vanaf 1 januari 2023 wordt de premie allereerst gehalveerd, om vanaf 1 april 2023 helemaal te verdwijnen. Een hard gelag voor zowel de consument als installateur. Consumenten die nog een thuisbatterij in huis willen halen zullen derhalve vaart moeten maken. Ook voor installateurs geldt dat zij in 2023 vermoedelijk te maken krijgen met een markt die een stapje terug doet. De verwachting is dat, zeker in de eerste fase na het stoppen van de premie, het aantal aanvragen en installaties een terugval zal maken.

Daar komt bij dat de omstandigheden zijn veranderd. De hoge stroomprijzen zijn een stimulans om efficiënt met stroom om te gaan, en juist daar is een belangrijke rol weggelegd voor de thuisbatterij. Vanuit de markt roept het stopzetten van de premie dan ook grote vraagtekens op.

Piek in verkopen thuisbatterij in de komende maanden

Waar men op de lange termijn misschien rekening zal moeten houden met minder aanvragen voor de thuisbatterij, daar zal men in de komende maanden juist een piek in het aantal installaties zien. Althans, dat is de verwachting. Veel mensen die de thuisbatterij al in overweging hebben, zullen naar alle waarschijnlijkheid versneld de stap zetten. 

De recente ontwikkelingen op de energiemarkt zorgen er overigens ook voor dat meer Vlaamse huishoudens kiezen voor een digitale meter, waarmee zij zich meer bewust zijn van het effect van besparen op energie. De thuisbatterij blijft wat dat betreft – al dan niet in combinatie met de digitale meter - een interessante optie. Ook vanuit kostentechnisch oogpunt. Ook is er een duidelijke basis gelegd voor de thuisbatterij. Het is niet langer ‘nieuw’, maar inmiddels stevig ingeburgerd op de Belgische markt. De bekendheid is er, en dus zal ook het aantal orders voor de thuisbatterij mogelijks iets dalen, maar desondanks op een redelijk niveau blijven.

Gevolgen voor de energietransitie

Heeft het naderende einde van de premie op een thuisbatterij effect op de snelheid waarmee de energietransitie gestalte krijgt? Het is nu nog te vroeg om die vraag te beantwoorden. In 2022 is daar nog zeker geen sprake van. Nog altijd zien we een royale groei in het aantal huishoudens dat kiest voor zonnepanelen of isolatie van de woning. Zo groeide het aantal huishoudens met zonnepanelen in de eerste drie kwartalen van 2022 met liefst 126 procent.

Thuisbatterij is en blijft dé volgende stap

De thuisbatterij jaagt efficiëntie aan, en geldt wat dat betreft als de grote belofte voor de energietransitie. Met de huidige marktprijzen voor energie is het kopen van een thuisbatterij dus eigenlijk alleen maar interessanter geworden, ook zonder de premie. De premie die nu nog bestaat levert evenwel een bijdrage aan ‘bewustwording’, en geldt als extra prikkel om thuis te investeren in duurzaamheid. En hoewel vanuit de markt vooral behoefte is aan een stabiel beleid rondom premies en subsidies op zonnepanelen en thuisbatterijen, hoeven we ons niet acuut zorgen te maken over een markt die volledig tot stilstand komt.