VIDEO: Voor het eerst met drone op zoek naar warmteverliezen in St-.Kat.-Waver

din 28 Feb 2023
Sint-Kat.-Waver zet voor het eerst een drone in om warmteverliezen op te sporen. De daken van woningen in de wijk Schrans werden vandaag gescand. Bij zo’n onderzoek brengt een warmtecamera letterlijk in beeld waar het huis warmte verliest. Met de drone kunnen ze nu ook daar nog beter het warmteverlies in kaart brengen en meer woningen in één keer scannen.

Na thermoscan energiebesparende maatregelen

Gemeentebestuur St.-Kat.-Waver en regionaal energiehuis Stekr gaan met de drone op zoek naar warmteverliezen. Ieder jaar richten Stekr en het gemeentebestuur zich tot een bepaalde wijk in de gemeente met het project ‘Jouw wijk wordt doorgelicht’.

Met dit project willen ze bewoners overtuigen om een gratis thermografisch onderzoek van hun huis te laten uitvoeren. Bij zo’n onderzoek brengt een warmtecamera letterlijk in beeld waar het huis warmte verliest. 

De voorbije jaren gebeurde de thermoscan met een handcamera vanop de grond. Dit jaar zet Stekr voor het eerst ook een drone in. Na de thermoscan bespreekt Stekr de individuele resultaten met de bewoners van de gescande woningen om hen te overtuigen om tot energiebesparende maatregelen over te gaan. De wijkcoach van Stekr zal hen daar vervolgens ook bij begeleiden.