VIDEO: Scheids in elkaar geslagen tijdens basketbalwedstrijd Willebroek

maa 29 Jan
scheids_willebroek.03jpg.jpg
Een basketbalwedstrijd in Willebroek is afgelopen weekend uit de hand gelopen. Een scheidsrechter kreeg rake klappen tijdens de basketbalwedstrijd op zaterdag en liep onder andere een gebroken neus op. Willebroek en Sint-Amands stonden in 2de provinciale tegenover elkaar. De scheidsrechter liep verwondingen op en is arbeidsongeschikt. Basket Willebroek betreurt intussen de feiten en wacht het onderzoek af. Intussen wil basketbal Willebroek na dit zware incident de ploeg opdoeken.

Spelers van Willebroek hebben de scheidsrechter op de grond geduwd en hem geslagen en gestampt. Wat precies de aanleiding was, is nog niet helemaal duidelijk. Een speler van Willebroek zou door een beslissing van de scheidsrechter door het lint zijn gegaan. De wedstrijd werd gestaakt bij 17-13.

De scheidsrechter werd aangevallen en is naar het ziekenhuis gebracht.  Enkele spelers van de tegenstander uit Sint-Amands en een collega-scheidsrechter kwamen tussenbeide om de gemoederen te bedaren. Ook de politie werd erbij gehaald.  De scheidsrechter kreeg rake klappen en liep onder andere een gebroken neus op. De scheids is nu thuis en enkele dagen werkonbekwaam. 

Reactie Basket Willebroek: ploeg uit de competitie gehaald

"Basket Willebroek betreurt wat zich zaterdagavond in onze sporthal heeft afgespeeld. We zijn momenteel nog in afwachting van verdere duidelijkheid en de ware toedracht van de feiten. Dat maakt deel uit van een lopend onderzoek.

Wat wel op dit moment al duidelijk is, is dat leden van onze club jammer genoeg ver over de grens van het toelaatbare zijn gegaan.
Geen enkele vorm van (fysiek) geweld is voor ons goed te praten. De omstandigheden en de juiste aanleiding worden nog onderzocht, maar die zullen niet kunnen veranderen dat de acties van enkelen niet door de beugel kunnen.De club heeft daarom ook beslist om met onmiddellijke ingang de ploeg in kwestie uit competitie te halen, als signaal dat we dit zeer ernstig nemen.

Over verdere acties die nog nodig zijn beraden we ons nog intern.Tenslotte verontschuldigen we ons als club ook oprecht t.o.v. de scheidsrechters, de tegenstanders en Basket.Vlaanderen. Dit strookt geenszins met de ware aard van onze club, die fair play net zeer hoog in het vaandel draagt."

Basketbal Vlaanderen reageert:

De exacte omstandigheden van het incident worden op dit moment onderzocht. Het resultaat van het lopend onderzoek wordt verder afgewacht. 

“Geen enkel geval van agressie kan getolereerd worden en bovenal staat de integriteit van scheidsrechters buiten kijf”, zegt CEO Koen Umans. “Via onze rechterlijke raad is een onderzoek opgestart en zullen de daders desgevallend ook een straf opgelegd krijgen. Voor dergelijke gevallen kan dat gaan van een schorsing van 6 maanden tot onbepaalde duur of schrapping van het lidmaatschap. Daarnaast kan de scheidsrechter in kwestie ook een aangifte doen bij de politie en wordt via die weg een gerechtelijke procedure opgestart. Als federatie willen we in eerste instantie de officials die slachtoffer werden van dit geweld in bescherming nemen en hen bijstaan op mentaal vlak. Daarnaast willen we een duidelijk signaal sturen dat dit soort gedrag onaanvaardbaar is op en rond het basketbalveld."

Foto: VRT