VIDEO: Heffenaars kunnen meebeslissen over oud-gemeentehuis

maa 13 Nov
Het stadsbestuur denkt na over een nieuwe invulling voor het oud gemeentehuis van Heffen. Tijdens een bewonersvergadering werd afgelopen week aan de Heffenaars gevraagd om ideeën te bezorgen. Het voormalig gemeentehuis in Heffen dateert uit het jaar 1870. Tot de fusie met Mechelen in 1976 was Heffen een afzonderlijke gemeente met een eigen burgemeester en schepenen.

De laatste jaren werd het gebouw, dat gekenmerkt werd door de loden ramen met gekleurd glas en de zandstenen omlijsting, gebruikt als openbare bibliotheek en werklokaal. Daarna werd het oud gemeentehuis gesloten. Initieel was een verkoop van het historische gebouw een optie, maar het stadsbestuur wil bekijken of er toch geen nieuwe invulling mogelijk is. Met café Malvin en wijkhuis De Kettinghe in de buurt is het de vraag of het oud gemeentehuis een nieuwe maatschappelijke invulling moet krijgen. De bal werd daarom in het kamp van de Heffenaars gelegd tijdens een bewonersvergadering.

Foto stad Mechelen: Op de bewonersvergadering kreeg de gemeente al enkele ideeën maar mensen kunnen zeker nog per mail hun mening en ideeën geven aan schepen van Patrimonium Arthur Orlians en schepen van participatie Rina Rabau Nkandu