Unieke thuisverpleging ook buiten Geel

maa 17 okt 2022
Het OPZ in Geel zoekt nieuwe pleeggezinnen om mensen met een psychische kwetsbaarheid op te vangen. De voorbije decennia is het aantal gastgezinnen fors gedaald. Maar het OPZ wil de unieke thuisverpleging uiteraard nog een lange toekomst geven. Daarom wil het ook in de buurgemeenten van Geel gezinnen warm maken om een pleeggast in huis te nemen.