Gemeente koopt grond aan om vallei van de Lindekensbeek beter toegankelijk te maken

din 2 Apr
© Gemeente Nijlen

De gemeente Nijlen koopt een aantal percelen aan in de vallei van de Lindekensbeek in Kessel. Ze wil het natuurgebied beter toegankelijk maken voor wandelaars en fietsers. Daarnaast komt er meer ruimte voor waterbuffering.

De Lindekensbeek loopt ten zuiden van de dorpskern van Kessel naar de Grote Nete, waar ze in de buurt van Bartstraat in uitmondt. Het is een mooie groene zone, tussen de dorpskern, het Elzenbos, de landelijke Bartstraat en de dijken van de Grote Nete. Maar de vallei is vandaag nauwelijks toegankelijk voor recreanten. Daar wil de gemeente verandering in brengen.Ze koopt daarvoor enkele percelen van in totaal 14.700 m² aan van het OCMW van Lier.

Wandelen en fietsen

Het Open Ruimte Perspectief van lokaal bestuur Nijlen stelt voor om langs de beek, vlakbij het Elzenbos en de dorpskern van Kessel, een recreatieve fiets- en wandelroute te maken. Waar de Lindekensbeek uitmondt in de Grote Nete komt een rust- en infopunt met een kijkwand. Zo kunnen recreanten het natuurgebied bewonderen zonder het leefgebied van de roerdomp te verstoren.

Meer ruimte voor water en natuur

Het water van de beek krijgt meer ruimte door de oevers op natuurlijke wijze af te graven. De oevers gaan minder steil naar beneden. Dit is goed voor verschillende planten en dieren die ondiep water nodig om te groeien of zich voor te planten. Door het water meer ruimte te geven, verkleint ook de kans op overstromingen in het ruimere gebied.