Storm vraag vergunning voor windmolen aan Donk in Oud-Turnhout

don 28 Sep
De firma Storm heeft bij de Vlaamse overheid een vergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van een windmolen aan Donk in Oud-Turnhout. Die komt vlakbij het op- en afrittencomplex van de E34.

De windmolen zou een tiphoogte van 230 meter krijgen en een elektrisch vermogen van 7MW hebben, goed om 5.200 gezinnen van stroom te voorzien. 

Het openbaar onderzoek loopt tot 27 oktober. Op 3 oktober om 19 uur is er voor geïnteresseerden een informatievergadering in OC De Djoelen.

Foto: archief RTV