Stierkikkers voortaan op het menu van dieren Pakawi Park

don 22 Jun
Enkele dieren, zoals de beren en de otters, in Pakawi Park hadden vandaag iets speciaal op het menu staan. Ze kregen er ijsjes gemaakt van stierkikkers. Die worden in het ruimte gebied van de Grote Nete, tussen Lier en Balen is dat, afgevangen omdat ze te invasief zijn. Ze planten zich te gemakkelijk voort en hebben geen natuurlijk vijanden. Er bestaat daarom een project dat inzet op het kweken van steriele exemplaren, die zich dus niet kunnen voortplanten.