Standpunt: VOORUIT en N-VA botsen, maar willen allebei arbeidsmarkt hervormen

zon 4 Dec 2022
In ons actuaprogramma Standpunt kaarten Gitta Vanpeborgh van meerderheidspartij VOORUIT en Wim Van der Donckt van oppositiepartij N-VA na over het federaal akkoord om een premie toe te kennen bovenop de loonindexeringen. Van der Donckt is het niet eens met de oplossingen van de Vivaldi-regering, die volgens hem de bedrijven nog meer op kosten jaagt. Daarbovenop ziet hij een activering van de mensen als de belangrijkste oplossing om mensen te helpen aan meer koopkracht. Dat heeft de regering volgens Vanpeborgh gestimuleerd door de welvaartsenveloppe in te zetten voor het verhogen van de minimumlonen. Beiden zijn het er wel over eens dat op termijn een hervorming van de arbeidsmarkt en de pensioenen noodzakelijk is. Herbekijk Standpunt om 13u30, 17u15 of 23u30 of via onze website.