Stad Turnhout koopt domein Klein Engelandhoeve

vrij 19 Jan
klein_engelandhoeve_-_foto_website_klein_engelandhoeve.jpg
Stad Turnhout koopt alle gebouwen en de omringende gronden van Klein Engelandhoeve aan Klein Engeland. De aankoop is een logische volgende stap, nadat het stadsbestuur de voorbije jaren ook het speelbos en andere percelen rondom de site kon verwerven.

In de Klein Engelandhoeve bevindt zich  momenteel het bezoekerscentrum van het Turnhouts Vennengebied. Het pand is zo de uitvalsbasis om het uitgestrekte natuurgebied van 500 ha te verkennen. Er zijn ook enkele vakantieruimten die de bezoekers kunnen huren. Die zijn erkend door Toerisme voor Allen, wat inhoudt dat ook mensen met een beperkter budget er kunnen verblijven. De stad Turnhout koopt het gebouw nu aan.

“Met de aankoop willen we de toekomst van het waardevolle domein te midden van het Turnhouts Vennengebied verzekeren,” verduidelijkt burgemeester Paul Van Miert. “Het is een belangrijke stap in onze plannen om dit gebied te versterken in samenwerking met de omringende gemeenten."

 

Tewerkstellingskansen

Het stadsbestuur heeft momenteel al de regie over de voorzieningen van Klein Engelandhoeve. De uitbating wordt via een gebruiksovereenkomst geregeld en is sinds juli 2023 in handen van vzw Working Station die instaat voor de operationele exploitatie. ‘In de praktijk verandert er voor burgers dan ook niets’, aldus nog burgemeester Paul Van Miert. ‘En ook nu wij eigenaar van de terreinen worden, blijft de visie ongewijzigd. De Klein Engelandhoeve moet het Turnhouts Vennengebied recreatief en toeristisch ontsluiten. Bovendien biedt het tewerkstellingskansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  Ze krijgen hier de nodige begeleiding op weg naar vast werk.”

Samen met de aankoop van de Klein Engelandhoeve, verwerft Stad Turnhout eveneens een stuk grond op de Kruisberg. Het perceel – op de hoek van de Koeybleukenlaan en Slachthuisstraat – is in handen van dezelfde eigenaar en is vandaag al onderdeel van het openbaar domein.

Strategisch gebied

Het stadsbestuur wordt daarnaast ook eigenaar van de tuin op de Lukerstraat 24. De woning zelf komt in handen van de Regie der Gebouwen, die het de komende dertig jaar via erfpacht ter beschikking zal stellen aan het OCMW in het kader van Housing First. Dat is het innovatieve huisvestingsproject voor langdurig daklozen in samenwerking met CAW De Kempen.

“De tuin bevindt zich in de zone Melkhoek Zuid-Oost. Als stadsbestuur zijn we ook eigenaar van andere gronden in dit strategische gebied dat we de komende jaren verder willen opwaarderen.“

Foto: