Stad Mechelen zoekt onderdak voor grote poppencollectie

din 24 Sep 2019
Het Centrum voor Muziek- en Podiumerfgoed zoekt samen met stad Mechelen naar nieuw onderdak voor een collectie van honderden historische theaterpoppen die de organisatie niet langer zal beheren. Vlaanderen wil dat CEMPER haar collectie overdraagt aan musea om zich te focussen op haar dienstverlening. De collectie bevat honderden unieke theaterpoppen. Vrijwilligers van het Hof van Busleyden nummerden, labelden, fotografeerden en beschreven alle poppen. Experten namen vervolgens de collectie onder de loep en maakten een lijst op van de poppen die ze als cultureel erfgoed kunnen beschouwen. Voor de 400 poppen die ze willen behouden voor volgende generaties wordt nu naar een nieuw onderkomen gezocht.