Stad Geel reageert op wegvallen taxidienst naar Lidwina

vrij 15 Dec
In een reactie op het wegvallen van het vervoer zoals het nu is naar maatwerkbedrijf Lidwina in Mol zegt Griet Smaers, schepen voor sociaal beleid, dat de stad de vier Geelse werknemers van Lidwina niet in de steek laat. Er wordt nog gezocht naar een betaalbare en aanvaardbare oplossing. Voor 55 andere Geelse werknemers van maatwerkbedrijven wordt het vervoer betaald door het bedrijf zelf.