Staatssecretaris de Moor bezoekt nieuwe LOI-woning in Mechelen

woe 10 mei 2023
Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor kwam vandaag langs in Mechelen. Ze bezocht er een nieuwe woning, een lokaal opvanginitiatief (LOI) van de stad. De eerste woningen zijn daar nu klaar om asielzoekers op te vangen en de staatsecretaris kwam op bezoek. Mechelen was één van de eerste zich te engageren om 7 wooneenheden als lokaal opvanginitiatief in te zetten. Daarmee kunnen een 17-tal personen tijdelijk van opvang voorzien worden. Er zijn zowel wooneenheden voorzien voor families als voor alleenstaande personen.

Begin maart lanceerde de federale overheid op voorstel van Staatssecretaris de Moor een algemene oproep aan de lokale besturen om mee te zoeken naar mogelijkheden voor de opvang van asielzoekers. Stad Mechelen nam haar verantwoordelijkheid  om asielzoekers en vluchtelingen een veilig en warme thuis te bieden en opvangmogelijkheden te voorzien. 

Een nieuw Lokaal Opvanginitiatief (LOI) is opgestart en er werd een bezoek gebracht aan één van die van de woningen aan de Meysbrug in Mechelen. 

Lokale opvanginitiatieven zijn kleinschalige initiatieven waarbij gemeenten, met financiële ondersteuning van de Federale overheid, zelf opvangplaatsen oprichten. Deze locaties maken deel uit van het netwerk van Fedasil en worden vooral ingezet voor asielzoekers met hoge erkenningsgraad of asielzoekers die net erkend zijn als vluchteling. Die laatsten kunnen tot maximaal 4 maanden na hun erkenning nog in de opvangstructuren van Fedasil verblijven. Eens erkend moeten zij zo snel mogelijk een eigen woning vinden om op die manier plaats vrij te maken voor anderen.

Foto: Gabriella De Francesco, schepen van sociale zaken en welzijn, gezin, kinderopvang, armoedebestrijding, diversiteit en gelijke kansen met Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor