Serkan Bozyigit maakt overstap naar N-VA

maa 21 Aug
Onafhankelijk gemeenteraadslid Serkan Bozyigit maakte zondag bekend dat hij naar N-VA Willebroek trekt. In 2021 stapte hij na ophef uit de partij Vooruit. Bozyigit legt zijn beslissing uit. Hij kwam tot de vaststelling dat zijn eerdere partijkeuze voor Vooruit niet in lijn lag met zijn streven naar de ontwikkeling van de gemeente.

Serkan Bozyigit kwam in september 2021 nog onder vuur te liggen toen hij onrechtstreeks de aanleiding was van de vertrouwensbreuk tussen enerzijds N-VA en Open VLD en anderzijds CD&V die toen nog de meerderheid vormden in de Willebroekse gemeenteraad. N-VA en Open VLD beslisten toen eenzijdig om de bevoegdheden van CD&V-schepenen Maaike Bradt en Murat Oner af te nemen. Uiteindelijk werd er zelfs een nieuwe meerderheid gevormd waarbij CD&V vervangen werd door Groen.

Bozyigit is vastberaden om zijn expertise en ervaring op het gebied van onderwijs, jongeren en integratie in te zetten en  zal mee kunnen werken aan het Willebroekse N-VA-programma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Burgemeester Eddy Bevers (N-VA) is alvast blij met de keuze die Serkan Bozyigit maakt. N-VA Willebroek is blij dat hij de meerderheid komt versterken, ook al is dat voorlopig als onafhankelijke omdat de wet dat niet anders toelaat.

Foto: Serkan Bozyigit ontving uit handen van Steven Vandeput, ondervoorzitter van de N-VA en tevens Vlaams Volksvertegenwoordiger en Burgemeester van Hasselt, zijn lidkaart van de N-VA