Schapen houden gemeentebossen in Ravels in vorm

din 21 Jun 2022
Sinds enkele jaren werkt de gemeente Ravels samen met agentschap Natuur en Bos om bepaalde gebieden te laten begrazen met schapen. Een kudde schapen begraast twee keer per jaar de gemeentebossen in Weelde en Poppel. Momenteel zijn deze wollige vrienden te bezichtigen aan de Hoogeindse Bergen. Nadien verhuizen ze naar de gemeentebossen Poppel (Molenheide).

Natuur- en terreinbeheer door schapenbegrazing krijgt meer en meer aandacht. Regulier beheer met schapen komt overeen met regulier maaibeheer en leidt tot optimale resultaten. Schapen zorgen immers voor structuur in de terreinen en leggen ecologische verbindingen tussen terreinen. Door begrazing wordt het heidelandschap open gehouden, wordt de vergrassing teruggedrongen en blijft de heide jong en vitaal.

De herder laat de schapen een eerste keer grazen in juni, voor een periode van ongeveer 3 dagen. Daarna laat hij de schapen een tweede keer grazen in het najaar.