RUP Vallei van de Kleine Nete en Aa: “Meer ruimte voor water als buffer tegen overstromingen"

don 11 Jan
olens_broek_110124_-_maxime_bervoets_-_agentschap_voor_natuur_en_bos.jpg
De vallei van de Kleine Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk wordt klimaatrobuuster. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. In Kasterlee is de winterbedding van de Kleine Nete al veel groter geworden voor periodes met veel regen zoals de afgelopen maanden en meandert de rivier ook opnieuw om in droge zomers water langer vast te houden. Ook de natuurgebieden Zegge-Mosselgoren, het Olens Broek en Graafweide-Schupleer worden daarvoor ingezet.

RUP Vallei van de Kleine Nete en Aa schrapt in totaal ca. 80 ha aan harde bestemmingen als woon-, industrie- en recreatiegebied. Dit in functie van het behoud van de open ruimte voor waterberging, natuur of bos. De oppervlakte van het Vlaams Ecologisch Netwerk wordt met meer dan 400 ha uitgebreid en ruim 250 ha bestaand bos krijgt een betere bescherming. 

Het plan creëert ook ruimte voor zo’n 70 ha effectieve bosuitbreiding. In totaal wordt ongeveer 650 ha agrarisch gebied herbestemd naar natuur- of bosgebied. Ongeveer de helft daarvan is effectief in gebruik voor landbouw. De landbouwers in die gebieden krijgen  overgangsmaatregelen, vergoedingen en ruilgronden, in goed overleg met de gebiedscoalitie.

Duurzame vallei

“De overstromingen van de afgelopen weken maakten opnieuw duidelijk dat de rivieren ruimte moeten krijgen om de natuurlijke bergingsruimte van de vallei maximaal in te nemen. Mede dankzij de investeringen in bijkomende waterbergingsgebieden en hermeanderingsprojecten van de afgelopen jaren ontsnapten we aan erger”, zegt Cathy Berx, gouverneur en voorzitter van de gebiedscoalitie in de vallei van de Klein Nete. “Toch is het werk nog niet af en moeten we verder op de ingeslagen weg: samen bouwen aan een duurzame vallei met een landbeheer gericht op het beter vasthouden, laten infiltreren en vertraagd afvoeren van water”.

Foto: Maxime Bervoets – Agentschap voor Natuur en Bos