Retie schenkt grond aan vzw die er 16 mensen met mentale beperking wil huisvesten

vrij 20 mei 2022
Op donderdagavond 19 mei besliste de gemeenteraad van Retie om een stuk grond in Schoonbroek in erfpacht te geven aan de vzw Mekanders. De vzw, die zich ontfermt over mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking, wil er een woonhuis bouwen voor 16 personen.

Het gaat over een stuk grond van 9 are, dat de gemeente nu voor 99 jaar in erfpacht geeft aan Mekanders. De vzw beschikt al over meerdere woonhuizen in een aantal andere gemeenten in de Noorderkempen, waar in totaal zo’n honderdtal bewoners leven. Naast woonhuizen, heeft Mekanders ook meerdere dagcentra en mobiele posten waar ze zich ook dagelijks inzet voor zo’n 400 mensen. 

Mekanders heeft in Schoonbroek ook een kinderwerking. Zo organiseert de vzw er vakantieopvang voor kinderen met een beperking. Daar zou de volwassenwerking dus mooi bij aansluiten.