Ravels wil personenbelasting met 1% doen dalen om koopkracht te verhogen

woe 9 Nov 2022
Het gemeentebestuur van Ravels gaat de personenbelasting éénmalig verlagen van 6% naar 5%. Dat doet de gemeente op een moment waarop ze zo’n 750.000 euro extra moet ophoesten door de stijgende energieprijzen en ongeveer 1 miljoen euro extra moet voorzien voor de personeelskosten die sterk gestegen zijn door de indexaanpassingen. Toch kiest de gemeente ervoor om een toegeving te doen naar haar inwoners toe, en dat doet ze aan de hand van een verlaagde personenbelasting van 5%. Dit moet de inwoners opnieuw wat meer koopkracht geven.

Lager dan Belgisch gemiddelde

Ravels heeft sowieso al weinig personenbelasting, maar met deze maatregel geeft de gemeente nog eens ongeveer 650.000 euro terug aan haar inwoners. De nieuwe personenbelasting van Ravels ligt zo onder het Belgische gemiddelde van 7,2%.

Het gemeentebestuur van Ravels legde het voorstel al voor aan de gemeenteraad, waar het unaniem goedgekeurd werd. Nu is het nog wachten op de gemeenteraadszitting van december, waar het opnieuw ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Foto's: RTV