Ravels onderzoekt nieuwe bestemming voor Sint-Servatiuskerk

vrij 12 Jan
sint_servaritiuskerk_ravels_-_foto_gemeente_ravels.jpg
Er komen steeds minder mensen naar de kerkdiensten in de Sint-Servatiuskerk in Ravels. Daarom gaan de gemeente en het bisdom samen met een expertenteam van de provincie Antwerpen op zoek naar een nieuwe bestemming voor de Sint-Servatiuskerk.

De ligging van de Sint-Servatiuskerk in het centrum van Ravels biedt veel mogelijkheden voor het gebouw. De voorkeur gaat naar een sociale invulling zoals bijvoorbeeld een multifunctionele zaal of gebruik door lokale belanghebbenden.

Verloop

Binnenkort is er een startvergadering  met het expertenteam en het provinciebestuur Antwerpen om het verdere verloop van het traject uit te tekenen. Nadat de bestaande situatie in kaart wordt gebracht, worden de belanghebbenden bevraagd en komen er participatiesessies met betrokken inwoners, verenigingen, advies- en beheersorganen ...  Het gemeentebestuur wil het participatieproces alle kansen geven en niet sturend zijn in de besluitvorming. Na de verschillende sessies worden alle ideeën verwerkt in een eindrapport.

Subsidie

De gemeente Ravels ontvangt voor dit herbestemmingsonderzoek de maximale Kerkplussubsidie van 40.000 euro van de provincie Antwerpen. Daarnaast neemt het gemeentebestuur het herbestemmingsplan van de Sint-Servatiuskerk op  in de gemeentelijke meerjarenplanning.

Foto: gemeente Ravels