Provinciegouverneur Cathy Berx: "Alert blijven voor mogelijk 2de piek"

zon 19 Apr 2020
De 4 schakelzorgcentra in onze regio, in Turnhout, Geel, Lier en Mechelen, krijgen een andere taak. Dat heeft provinciegouverneur Cathy Berx gezegd. Ze zullen eerder als expertisecentrum gaan werken om de woonzorgcentra bij te staan. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat in de schakelzorgcentra patiënten terecht kwamen die het ziekenhuis mogen verlaten maar nog niet genoeg hersteld zijn om naar huis te kunnen. Maar nu de instroom van patiënten in de ziekenhuizen overal daalt, is dat vermoedelijk niet meer nodig. Maar we moeten wel alert blijven, herhaalde de gouverneur.