Provincie installeert vleermuisvriendelijke verlichting Fort van Duffel

din 12 Sep
Er komt vleermuisvriendelijke verlichting in het Fort van Duffel. Het spoorwegfort met de ondergrondse kamers en gangen is een geliefde overwinteringsplaats voor een 50-tal vleermuizen. Maar er is ook verlichting nodig om het fort toegankelijk te maken en te houden voor bezoekers, zeker tijdens de donkere wintermaanden.

Daarom kiest de provincie, Kempens Landschap en het Agentschap Natuur en Bos voor speciale lampen met een lager spectrum. Dat lijkt een roodachtig licht voor de mens, maar is minder storend voor vleermuizen. 

Foto: Het Fort van Duffel is een belangrijke overwinteringsplaats voor verschillende soorten vleermuizen - Copyright: Stichting Kempens Landschap / James van Leuven