Overstromingsgebied 'Laakland' in Beerse is antwoord op wateroverlast in centrum

zon 20 Nov 2022
In Beerse is vanmiddag het nieuwe overstromingsgebied Laakland officieel geopend. Dat is een project van de provincie en moet een oplossing bieden aan de wateroverlast in de buurt. Vooral wanneer het veel regent op korte tijd, gebeurt het dat de Laakbeek overstroomt. Het nieuwe waterbekken moet dat in de toekomst dus voorkomen.