Ottertrotter keert terug: Mechelaars mogen mee bepalen in welke vorm

don 30 Nov
Het festival Ottertrotter keert terug en dat op haar vertrouwde locatie in het Tivolipark in Mechelen. De Mechelaars mogen zelf bepalen hoe het festival er in de toekomst exact zal uitzien. Bedoeling is om het festival van onderuit terug op te bouwen met nieuwe samenwerkingen.

Ottertrotter was lange tijd een vaste waarde, maar sinds enkele jaren was de organisatie ervan een moeizame zoektocht. Door het wegvallen van een belangrijke provinciale subsidie werd in 2019 beslist om het festival te verhuizen naar de Kruidtuin, waar door Parkpop infrastructuur ter beschikking is. Die verhuis bleek in 2022 echter geen succes, wat leidde tot de beslissing om geen Ottertrotter meer te organiseren. 

“Achter de schermen zijn we blijven zoeken naar oplossingen. Onder andere de Mondiale Raad en recent ook de Cultuurraad hebben gepleit voor een terugkeer,” aldus Kristof Calvo, voorzitter Mechelen Feest. “In de begroting die aan de gemeenteraad zal worden voorgesteld, zijn vanuit het stadsbestuur bijkomende middelen voorzien. Maar dat extra budget is slechts een eerste stap. Om Ottertrotter een duurzame toekomst te geven, willen we zoveel mogelijk Mechelaars betrekken. Het moet terug een festival worden vanuit de buurt, samen met het middenveld."

Brainstorm

De komende weken zal Mechelen Feest een participatieproces op gang brengen. Donderdag 25 januari is er De Grote Ottertrotter Brainstorm om 20 uur in kasteel Tivoli. Tijdens Tivoli in Vuur en Vlam (22 en 23 december), een nieuw winterevenement, kunnen buurtbewoners ook ideeën delen. Mechelaars en organisaties met ideeën voor de toekomst van Ottertrotter kunnen ook mailen naar ottertrotter@mechelen.be.

Ambitie is om in het voorjaar een vernieuwd totaalconcept te presenteren. De locatie wordt opnieuw het Tivolipark. Een datum wordt nog bepaald tijdens het participatieproces. 

Foto: stad Mechelen