Oppositie stelt zich vragen bij bouwkosten in Olen

din 4 okt 2022
De Olense oppositie stelt zich serieuze vragen bij de oplopende kosten van het Nieuw Administratief Centrum. Dat budget is ondertussen verdubbeld van 6 naar 12 miljoen euro. Normaalgezien ging de meerderheid in september het budget bespreken tijdens de schepencollege's en erover communiceren. Maar die communicatie is volgens O1 nog niet gebeurd. Burgemeester Seppe Bouquillon zegt dat er wel degelijk goed gewaakt wordt over het voorziene budget en dat het dossier ondertussen bij de financiële dienst ligt om de kosten zoveel mogelijk te drukken.