Nieuwkomers leggen voor het eerst inburgeringsexamen af in Turnhout

don 24 Nov 2022
Minister van Inburgering Bart Somers trok vanmiddag naar Turnhout. 15 nieuwkomers legden daar een examen voor hun inburgeringstraject af. De twee examens Maatschappelijke Oriëntatie en Nederlands zijn sinds kort hernieuwd en verplicht geworden. Op die manier wil de Vlaamse regering nieuwkomers extra motiveren en helpen om snel mee te draaien in de maatschappij.